Otevřeno

Pondělí - pátek
6:00-10:00, 10:30 - 14:30

Kontakt

+420736632974
Hana Musilová - majitel

Email

vaclav.musila@volny.cz

Image Image Image

Firma Musila

Svařujeme vše ocelové od svařenců po zábradlí

Naší prioritou je Vaše spokojenost. Předností naší společnosti je profesionalita a dlouholetá zkušenost na trhu.
Navíc se náš vyškolený personál nejlépe postará o co nejrychlejší a nejefektivnější řešení vaší zakázky. Samozřejmostí je osobní přístup a vysoká pečlivost.
Naše firma je dostatečně vybavená pro výrobu svařenců o maximální hmotnosti 10000kg.
Svařování probíhá pod dohledem našeho Svařovacího inženýra. Jsem certifikování pro výrobu dle ČSN EN ISO 1090-2 EXC3 a ČSN EN ISO 3834. Disponujeme NDT pracovníky.

Image

Radostně oznamujeme, že realizujeme svůj projekt s podporou Místní akční skupiny Opavsko z.s.

Projekt s názvem: Inovace technologického zařízení
se stal součástí realizace místní rozvojové strategie MAS Opavsko na roky 2014-2020 s názvem "Opavsku to oMAStíme“.

S podporou EU, jmenovitě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020, jsme pořídili:
Inovace technologického zařízení – svářeček. V rámci plánované inovace dojde k obnově technologie svařovny, za účelem zlepšení kvality výstupu.

Obnova technologií bude spočívat ve výměně stávající techniky – svářeček, sloužících ke svařování materiálu. Pořízené svářečky by tak měly reflektovat aktuálním technologický pokrok, tak aby byla zajištěna konkurence schopnost naších výrobků s ostatními dodavateli.
V rámci projektu budou všemi zakoupenými svářečkami zpracovány technologické svarky, zábradlí, svařence rámů zemědělských strojů pro společnost OPALL- AGRI.
Obnovení technologie povede ke zpřesnění svárů, urychlení výroby a úspoře elektrické energie. Svářečky jsou mobilní zařízení, díky čemuž budou využívány v celém objektu provozovny, vždy v závislosti na aktuální potřebě. K uskladnění svářeček bude docházet v místě vyznačeném na situačním plánku.
Čímž přispějeme k energetická úspoře v důsledku nákupu nových technologií, vyšší pracovní bezpečnosti pro pracovníky obsluhující svařovací zdroj, vyšší efektivitě při zpracování zakázek.

Projekt má neutrální vliv na životní prostředí

Více informací o podpoře a činnosti MAS Opavsko naleznete
na www.masopavsko.cz


Naše certifikáty: